Vizyon ve Misyon

Visyonumuz:

Kurumun her noktasını öğrenme alanı olarak kullanan ve çok yönlü eğitim öğretimi  bireysel ve kitlesel olarak yapan eğitici kadrosuyla, kurum ortamında kazandığı edinimleri yaşantılarıyla ilişkilendiren ve iç disiplini yüksek öğrenciler yetiştirmek ve bir üst kuruma en iyi şekilde hazırlamak.


Misyonumuz:

Eğitim-ögretimde kaliteyi arttırmak, öğrencilerimizin bireysel ilgi ve yeteneklerini göz önünde tutarak her bireyin sahip olduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak.

Öğrenme ortamına aktif katılımla öğrenmeyi içselleştirmiş ve öğrenmeye her zaman ihtiyaç duyan bireylerin yetişmesine katkı sağlayan eğitim kadrosuyla çalışmak.

Kurumun varoluş amacına değer katan çalışanlarda, kurumsal aidiyet kültürünü geliştirmek.